Friday, May 28, 2010

UNIT AMANAH - PELBAGAI IMPIAN, 1 PELABURAN


Pelaburan Unit Amanah direkabentuk untuk mengatasi hampir semua cabaran dalam ekonomi dan kewangan.
Antara cabaran yang mampu diatasi dengan pelaburan unit amanah ialah:
1. Inflasi/kenaikan harga atau penyusutan nilai wang;
2. Pulangan daripada simpanan/deposit yang rendah;
3. Wang untuk kehidupan selepas bersara yang tidak mencukupi;
4. Wang untuk pengajian tinggi anak-anak yang tidak mencukupi; dan
5. Kekurangan wang untuk memulakan pemilikan harta tanah.

Untuk itu, unit amanah dapat membantu kita melaburkan sebahagian daripada wang/modal secara lebih profesional dan agresif untuk memenuhi hampir semua impian masa depan kita.
Antara impian/tujuan kewangan masa depan yang boleh dicapai menerusi pelaburan unit amanah ialah:
1. Mengatasi inflasi di masa depan - kemampuan/kuasa membeli kita lebih tinggi berbanding kenaikan harga barang setiap tahun;
2. Menikmati pulangan yang lebih tinggi 2 hingga 5 kali ganda berbanding simpanan biasa;
3. Menyediakan wang sara hidup yang mencukupi untuk tempoh lebih 30 tahun selepas bersara tanpa perlu merendahkan/mengurangkan gaya hidup/biaya bulanan;
4. Mengumpul kekayaan lebih pantas;
5. Menyediakan wang biaya hidup dan yuran pendidikan tinggi yang mencukupi untuk sepanjang tempoh pengajian anak-anak;
6. Menyediakan modal pemilikan rumah dan harta tanah;
7. Menyediakan modal asas atau pengembangan perniagaan;
8. Memperolehi semula wang bayaran pinjaman perumahan;
9. Menyediakan wang menunaikan umrah/haji 2 kali lebih banyak;
10. Menyediakan wang pelancongan/ziarah yang selesa;
11. dan pelabagai tujuan kewangan masa depan.

Unit amanah menyediakan semua kategori pelaburan yang sesuai untuk semua jenis profil pelabur seperti berikut:
1. Dana KONSERVATIF (purata pulangan setahun 2% - 6%)
2. Dana SEDERHANA (purata pulangan setahun 6% - 12%)
3. Dana AGRESIF (purata pulangan setahun 12% - 15%)

Jika anda berminat untuk mengatasi semua cabaran ekonomi, menikmati pulangan pelaburan yang lebih baik serta mencapai segala impian kewangan masa depan anda, sila hubungi perunding-perunding kami. Perundingan dan nasihat adalah percuma. Kami akan membantu anda merancang dan memulakan pelaburan secara tepat untuk mencapai impian jangka sederhana dan jangka panjang (5 tahun ke atas) anda.


Disunting dari http://danamanah.blogspot.com/

No comments: